Tek Cidarlı Baca Sistemleri
Çift Cidarlı Baca Sistemleri

tekcidarlibaca

Tek cidarlı baca sistemleri gaz ve sıvı yakıt türleri ile çalışan ısıtma ünitelerinin atıkgazlarını atmosfere iletmesi için geliştirilmiştir.

Baca sistemi genel olarak düz modül, Te modül, Temizleme kapağı, redüksiyon ve şapka elemanlarından oluşmaktadır. Paslanmaz çelikten, argon kaynaklı olarak imal edilmektedir. Pozitif basınçlı sistemlerde muf içinde kullanılan özel conta ile sızdırmazlık sağlandığı gibi montajı da kolay yapılmaktadır.

ciftcidarlıbaca

Çift cidarlı baca sistemleri gaz, sıvı ve çevreyi kirletmeyen katı yakıtla çalışan ısıtma sistemleri için geliştirilmiştir.

Çift cidarlı bacalar bağlantı kelepçesiyle birbirine bağlandığı gibi duvar kelepçesiyle tesisat şaftına,bina cephesine ve taşıyıcı konstrüksiyona sabitlenmektedir. Uygulama alanları; bina dışı, şaft içi ve açıkta kalan kısımlar olabilir. Atılan gazın soğumaması ve yoğuşmamasını sağlar. Bunu sağlamak içinde tüm baca sistemi Taş Yünleri ile izole edilerek korunur.

 

Kaskad Baca Sistemleri
Kazan Bacaları

kaskadbaca

Birden fazla ısı üretici cihazın ortak baca borusu kullanılarak atık gazlarının atmosfere taşınması için dizayn edilen sistemlerdir.

Paslanmaz çelikten mamul baca sistemi, şaft içi tek cidar, şaft içi çift cidar, bina dışında çift cidar olmak üzere uygulama alanları bulunmaktadır. Kaskad baca bağlantılarında en önemli konu baca kesit hesabının doğru ve standartlara uygun yapılmasıdır.

Kaskad baca sistemleri tasarımında baca sızdırmazlığı önem arz etmektedir. Baca düşey bölümü alt noktasında ve yatay baca son kısmında bulunan drenaj ile yoğuşma suyu tahliye edilmelidir. İzolasyon malzemesi olarak taş yünü kullanılmaktadır dış cidar malzemesi alüminyum veya paslanmaz sacdan mamul olup dış ortam şartlarında kullanıma uygundur.

kazanbaca

Kömür Kazanları ; Yakma havası emilmesi, kazandaki bağlantı kanallarındaki ve bacadaki dirençlerin karşılanması baca çekişi ile gerçekleşir.

Alçak Basınçlı Üflemeli Brülörlü Kazanlar; Kazandaki, bağlantı kanalarındaki ve havadaki dirençler baca çekişi ile karşılanır.

Yüksek Basınçlı Üflemeli Brülörlü Kazanlar; Bağlantı kanallarındaki ve bacadaki dirençler baca çekişi ile sağlanır.

Atmosferik Brülörlü Doğal Gaz Kazanları; Sadece gaz akış emniyetinden sonraki bağlantı kanalı ve bacadaki dirençler baca çekişi ile karşılanır.

Kojen Baca Sistemleri
Sanayi Bacaları

konjenbaca

Birleşik enerji üretim sistemleri ele alındığında, yalnızca ısı ve elektrik üretiminin eş zamanlı olarak yapıldığı sistemler Kojenerasyon sistemleri olarak adlandırılır.

Kojenerasyon sistemlerde; elektrik üretimi yapılan sistemin yan çıktısı olan ısı enerjisi değerlendirilmektedir. Sonuçta kayıplar büyük oranda azaldığından, yakıt tüketimi önemli oranda azalır ve enerji verimliliğine bağlı karlılık ortaya çıkar.

 

sanayibacasi

Fabrikalarda ve sanayi tesislerinde ısı merkezlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için dizayn edilen baca sistemleridir.

Montaj uygulaması, belirli bir yöntemlerle proje ve statik güvenlikler doğrultusunda titizlikle yürütülen çalışmalar ile gerçekleştirilmektedir. Bu tarz sistemlerde montaj yerinin baca sistemine uygunluğu ön plana çıkmaktadır. Yapılacak ön çalışma ile temel detayları, rüzgar yükleri, iş güvenliği ve genel fiziki durum değerlendirilmesi yapılmaktadır.

TOP