Kojenerasyon Nedir?

Kojenerasyon yakıt kaynağından  normal bir üretimden daha fazla enerji açığa çıkaran  ısı ve elektriğin birlikte üretildiği birleşik üretim anlamına gelmektedir. Bu yöntemle, elektrik üretirken kaybedilen çürük buhar yoğuşma ısısı değerlendirilerek  enerji verimliliği artırılır. Kojenerasyon sistemlerinde motor soğutma sıvıları ve egzoz gazından elde edilen ısı enerjisi genellikle iklimlendirme, sıcak su, buhar veya kızgın su – kızgın yağ üretiminde kullanılır. Yaz mevsiminde genellikle ihtiyaç duyulan ısı miktarı daha düşüktür, bu durumda elektrik üretim prosesinden açığa çıkan atık ısı absorbsiyonlu chiller vasıtasıyla iklimlendirme veya mevsimden bağımsız proses kullanımına yönelik olarak soğutma enerjisine dönüştürülebilir.

Kojenerasyon teknolojisi kısaca, enerjinin hem elektrik hem de ısı formlarında aynı sistemden beraberce üretilmesidir. Bu birliktelik, iki enerji formunun da tek tek kendi başlarına ayrı yerlerde üretilmesinden daha ekonomik sonuçlar oluşturmaktadır. Basit çevrimde çalışan, yani sadece elektrik üreten bir gaz motoru kullandığı enerjinin %40 kadarını elektriğe çevirebilir. Bu sistemin kojenerasyon şeklinde kullanılması halinde sistemden dışarıya atılacak olan ısı enerjisinin büyük bir bölümü de kullanılabilir enerjiye dönüştürülerek toplam enerji girişinin % 70-90 arasında değerlendirilmesi sağlanabilir. Yakıt olarak doğalgaz, biyogaz, çöp gazı, kömür gazı, sentez gazı ve atık su arıtma gazları kullanılabilmektedir.

Kojenarasyon Nasıl Çalışır?

Kojenerasyon sistemlerinde elektrik jeneratörünü döndüren gaz türbininden çıkan egzoz gazları atık ısı kazanlarında değerlendirilir. Kazana besleme suyu ve kondenser ile giren su egzoz gazları ile buharlaştırılır. Ortaya çıkan buhar gereksinimlere göre buhar olarak sisteme verilebilir ya da yüksek basınçlı buhar türbinlerine gönderilerek jeneratörden ikinci defa elektrik enerjisi elde edilebilir.

Kojenerasyon Sistemlerinin Faydaları

  • Atıl enerjiyi kullanarak enerjinin verimli ve etkin kullanılmasını sağlar.
  • Ciddi oranda enerji tasarrufu yapılmasını sağlar.
  • Karbondioksit salımları çok düşüktür.
  • Gereksinim duyulan enerji türlerini istenildiği zaman ve miktarda üretebilir.
  • Üretilen enerjide kalite ve devamlılık sağlanır.
  • Elektrik kesilmesi, frekans ve voltajdaki düzensizlikler ortadan kalkmış olmaktadır.
  • Kullanılan krediler uzun vadede geri ödemeli olduğu için enerji daha ucuz elde edilmektedir.
  • Egzoz gazlarından faydalanıldığından CO2 emisyonları oldukça düşük olur.
  • Gaz türbinleri ve motorlar tek başına enerjinin % 40’ını elektriğe çevirirken; kojenerasyon sistemleriyle atık ısının da kullanılabilir enerjiye dönüşmesiyle enerjinin %90’ı değerlendirilir.
TOP